MVO: betonrecycling en afvalvermindering

Byldis actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lees meer
02-04-2020

MVO: betonrecycling en afvalvermindering

Byldis actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Recyclen

Als onderdeel van de voortdurende verbeteringen in duurzaamheid bij Byldis, is de nieuwste zet om minder afval te creëren door het recyclen van restbeton. Om dit te kunnen bereiken heeft Byldis sinds kort een eigen recyclingsysteem (ontslibinstallatie) van BIBKO geïnstalleerd door Betonma. Het systeem scheidt de aggregaten uit het cementhoudend water welke daarna opnieuw gebruikt kunnen worden. Het water wordt daarna gefilterd zodat er uiteindelijk schoon water over blijft. Dit resulteert in minder afvoer van afval en de lozing van slibvrij water naar het gemeenteriool.

De ontslibinstallatie

De ontslibinstallatie is (onder andere) een machine die, uit het nog niet uitgeharde restbeton, de fijne delen zoals cementen, vulstoffen en pigmenten scheidt van het zand en grind. Het zand en grind wordt hierdoor herbruikbaar in de productie.
Daarnaast zijn er op drie plaatsen pompputten geplaatst die slibhoudend water verzamelen en verpompen naar een roerwerkbekken. Slibhoudend water ontstaat bij het uitwassen en polijsten van betonelementen en spoelen van de betonmengers en geplaatste apparatuur. In het roerwerkbekken wordt al het slibhoudend water verzameld en in beweging gehouden zodat het slib niet kan bezinken. Dit slibhoudend water wordt vervolgens door een kamerfilterpers gevoerd. Het resultaat is slibvrij water wat deels hergebruikt wordt om het water in de pompputten te ‘verdunnen’ en deels afgevoerd wordt naar het gemeenteriool. Voor het gemeenteriool betekend dit geen vervuiling in de leidingen, minder slijtage aan de pompgemalen en minder water om te zuiveren.

Ontslibinstallatie op de fabriek bij Byldis Prefab in Veldhoven

Ontslibinstallatie op de fabriek bij Byldis Prefab in Veldhoven

De installatie is zo ontworpen dat er sprake is van overcapaciteit. Hierdoor is het mogelijk om het materiaal, dat opgezogen wordt uit de bezinkputten van de vestiging Byldis in Tilburg, ook te verwerken door de installatie bij Byldis in Veldhoven.

De basis is geïnstalleerd en het resultaat voldoet aan de verwachting. De ontwikkelingen staan niet stil en er wordt onderzoek gedaan om het zuiveringsproces nog verder te optimaliseren en te automatiseren.

Duurzaamheid en The big 5 of Byldis

Een van de punten in 'The big 5 of Byldis' is 'Duurzaam'. Duurzaamheid staat centraal in onze manier van werken. We focussen ons op het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk. Bijvoorbeeld door ons energieverbruik en afval te beperken en de mogelijkheid voor vervangende grondstoffen te bekijken. Circulariteit in bouwmaterialen en bouwonderdelen vormen integraal onderdeel van onze toekomstvisie.