Veilig werken bij Byldis

Lees meer
18-06-2020

Veilig werken bij Byldis

Veilig werken

Veilig werken staat bij Byldis voorop. In het najaar van 2019 hebben wij bij Byldis een veiligheidsfilm opgenomen. Door middel van de veiligheidsfilm willen wij onze medewerkers graag informeren over de aandachtspunten en mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid. In de veiligheidsfilm worden instructies gegeven over hoe hiermee om te gaan.

Veiligheidsfilm

We willen met de veiligheidsfilm de boodschap uitdragen dat we samen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid bij Byldis. Dat betekent dat we, naast het voeren van een leuk praatje, elkaar ook durven aan te spreken op veiligheidsgedrag en collega’s complimenteren als zij het goede voorbeeld geven.

De veiligheidsfilm is opgenomen in een module van de Byldis Academie en ook beschikbaar in het Engels en Duits. Eenmaal per jaar zullen onze medewerkers de module met bijbehorende toetsvragen doorlopen, zodat het onderwerp veiligheid actueel en onder de aandacht blijft.

Uitleg van kraan instructies

Uitleg van kraan instructies

Op deze manier is het voor ons ook mogelijk om alle nieuwe medewerkers en flexkrachten van Byldis te instrueren over de veiligheid, voordat zij bij Byldis aan de slag gaan. Zo zorgen we ervoor dat al onze medewerkers op dezelfde en duidelijke wijze geïnstrueerd worden over veiligheid. Dit is erg van belang binnen onze organisatie.

Let op: loader! De loader heeft altijd voorrang.

Let op: loader! De loader heeft altijd voorrang.

De toegangs- en veiligheidsregels van Byldis.

De toegangs- en veiligheidsregels van Byldis.