MVO

Op foto: The Den, Tribute Hotel ’s-Hertogenbosch

Lees meer

MVO

Op foto: The Den, Tribute Hotel ’s-Hertogenbosch

Investeren in de toekomst

Door middel van het Byldis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verslag hebben we zicht op de totale vooruitgang die we geboekt hebben op de gebieden van People, Planet en Profit, maar bovenal geeft het inzicht om verder te verbeteren:

Byldis MVO rapportage 2020-2022

Bijlagen

People

We zijn enorm trots op onze medewerkers. Zonder al deze collega’s bestonden we als organisatie niet. Medewerkers bij Byldis zijn loyaal en hebben hart voor de zaak. Dit uit zich in een bedrijf dat zich kenmerkt door professionaliteit en een ‘no-nonsense’ cultuur. We vinden het belangrijk dat mensen in een veilige omgeving en met plezier bij Byldis werken. 

Planet

Byldis realiseert duurzame en innovatieve bouwoplossingen. We streven met onze klanten en ketenpartners naar verdere verbetering. Zo focussen we ons op het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk. Bijvoorbeeld door ons energieverbruik en afval te beperken en de mogelijkheid voor vervangende grondstoffen te bekijken. Circulariteit in bouwmaterialen en bouwonderdelen vormen dan ook een integraal onderdeel van onze toekomstvisie.

Profit

We proberen een goede balans te vinden tussen duurzaam ondernemen en financieel gezonde resultaten. Dit doen we door doelstellingen te zetten op verschillende onderwerpen die voor ons belangrijk zijn. Binnen deze onderwerpen werken we aan continue verbetering.

Tot slot. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we niet alleen, dat maken we met zijn allen mogelijk en Byldis levert daar graag een belangrijke bijdrage aan.

Inleiding Zakelijke Gedragscode

De directie van Byldis heeft dit document opgesteld als eigen bedrijfscode waarvan zij vindt dat deze toegespitst is op de producten, diensten en markten waarin Byldis betrokken is. Deze gedragscode is om onze medewerkers een 'hulpmiddel' te bieden waarmee ze kunnen handelen in de geest die volgens ons belangrijk is: zakendoen op een open en eerlijke manier.

In onze bijgewerkte Zakelijke Gedragscode geven wij duidelijke richtlijnen voor de toepassing van deze normen zodat wij onze integriteit beschermen en ook in de toekomst op een verantwoorde manier zakendoen, wij ons in alle contacten met onze klanten, leveranciers en de gemeenschappen waar wij werken, zakelijk correct opstellen, wij al onze mensen met respect behandelen, ongewenst gedrag tegen gaan en wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot gezondheid, veiligheid en het milieu serieus nemen. De Code is bedoeld als een verklaring van goede gewoonten, maar is niet allesomvattend en wordt mogelijk aangevuld met beleid en procedures die meer gedetailleerd zijn.

Zakelijke Gedragscode

Jacco van Dijk
CEO Byldis B.V.

05-04-2022