VMRG voorwaarden

Artist Impression: Orato Offices, Amsterdam

Lees meer

VMRG voorwaarden

Artist Impression: Orato Offices, Amsterdam

VMRG algemene leverings en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 16 november 2022 / depotnummer 208/2022: Algemene leverings en betalingsvoorwaarden VMRG

VMRG algemene inkoop - en (onder)aannemingsvoorwaarden

Algemene inkoop - en (onder)aannemingsvoorwaarden uitgegeven door de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 22 december 2003 onder nummer 380/03: Algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden VMRG