Intentieovereenkomst

Lees meer
15-02-2021

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Byldis en Heijmans bouw nieuw wooncomplex op de campus van de TU/e.

Heijmans en Byldis hebben een intentieovereenkomst afgesloten voor de realisatie van de prefab draagstructuur alsmede de prefab gevelelementen inclusief de puien en de vliesgevels van de twee woontorens voor de TU/e-campus! Samen gaan wij deze 735 studentenwoningen realiseren voor woningcorporatie Woonbedrijf.

Nu de gunning definitief heeft plaatsgevonden aan Stichting Woonbedrijf SWS Hhvl, Heijmans en architect VenhoevenCS zal Byldis plaatsnemen in het ontwerpteam om budget gestuurd de prefab draagstructuur en gevel te ontwerpen zodat deze voldoet aan het kwaliteitsbeeld van de TU/e en binnen de financiële en esthetische kaders valt waaronder het project gegund is.

Twee woontorens en studentendorp

Het plan bestaat uit twee woontorens (653 studentenwoningen) met daartussen een laagbouw (82 studentenwoningen) op de campus van de TU/e. Het project is onderdeel van de campusvisie van de TU/e en vormt straks een bruisende community voor de Nederlandse en internationale studenten, in een groene omgeving met veel wooncomfort. De eerste deeloplevering van de bouw is gepland voor aanvang van collegejaar 2023-2024.