Voorwaarden

Op foto: Holiday Inn, Almere

Lees meer

Voorwaarden

Op foto: Holiday Inn, Almere

De algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden Byldis Prefab b.v.

De algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden Byldis Prefab b.v.

DNR 2011

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur. De Nieuwe Regeling 2011.

De algemene inkoopvoorwaarden​

De algemene inkoopvoorwaarden van Byldis B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen, met statutaire zetel te Eindhoven, kantoorhoudende te (5504 RP), Veldhoven, Nederland, aan de Locht 126, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57189501.

VMRG algemene leverings en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 16 november 2022 / depotnummer 208/2022: Algemene leverings en betalingsvoorwaarden VMRG

VMRG algemene inkoop - en (onder)aannemingsvoorwaarden

Algemene inkoop - en (onder)aannemingsvoorwaarden uitgegeven door de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 22 december 2003 onder nummer 380/03: Algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden VMRG