HeidelbergCement Heidelberg, Duitsland
Spierwitte kantoorkolos
In het Duitse Heidelberg staat het hoofdkantoor van een van de grootste cementspelers ter wereld. Een echte eyecatcher door zijn spierwitte en kunstzinnige verschijning vol bijzondere vormen.
Oplevering: April 2020 Klant: HeidelbergCement
HeidelbergCement Heidelberg, Duitsland
Spierwitte kantoorkolos
In het Duitse Heidelberg staat het hoofdkantoor van een van de grootste cementspelers ter wereld. Een echte eyecatcher door zijn spierwitte en kunstzinnige verschijning vol bijzondere vormen.
Oplevering:
April 2020
Klant:
HeidelbergCement

1. Het project: HeidelbergCement

Het hoofdkantoor van een van de grootste cementbedrijven ter wereld beslaat maar liefst 49.000 m². Byldis maakte de prefab gevelelementen voor het pand dat 1.000 werknemers huisvest. Ons eerste project in Duitsland als Byldis zijnde! Een prestigeproject!

2. De bijdrage van Byldis

Byldis heeft voor HeidelbergCement de enkelschalige betonfassade geproduceerd. In totaal circa 1000 spierwitte sierbeton gevel elementen met zeer bijzondere en complexe vormen.

3. Waarom is er gekozen voor Byldis

Er is bij het project van HeidelbergCement voor Byldis gekozen vanwege de hoge kwaliteitseisen die aan de elementen voor het gebouw werden gesteld. Ook door de complexe vorm van het ontwerp van het gebouw is er op basis van ervaringen met soortgelijke projecten gekozen voor Byldis.

Het gebouw is daarnaast uniek qua kleur. Het is namelijk spierwit! De witte kleur hebben de gevelelementen te danken aan het gebruik van wit cement met TX Active®. TX Active® zorgt voor de afbraak van NOx door de geïntegreerde fotokatalyse. De aanwezigheid van nanodeeltjes titaandioxide in cement met TX Active®, zorgt ervoor dat verontreinigingen in de lucht door fotokatalytische reactie worden afgebroken. Het haalt stikstofoxiden uit de lucht, wat beter is voor mens en milieu. Fotokatalyse is een natuurlijk fenomeen, waarbij een fotokatalysator de snelheid van een chemische reactie verhoogt dankzij de inwerking van het licht (UV-stralen). Het titaandioxide heeft hierbij de rol van katalysator die het reactieproces telkens opnieuw kan herhalen.

"Bijzonder betonmengsel: beter voor mens en milieu"

4. Uitdagingen & oplossingen

Geautomatiseerde wapening
Meerdere gevelelementen waren niet alleen gekromd, ze zijn ook als hoekelement uitgevoerd. Middels pre-producties en geavanceerde engineering van de wapening is hiervoor maximaal gebruik gemaakt van geautomatiseerde wapeningsonderdelen vanuit de wapeningsmachine uit eigen fabriek.

Homogeen en dicht
Het doel van de opdrachtgever is om gevelelementen met een zo homogeen en dicht mogelijke structuur te realiseren. Dit betekent: zo weinig mogelijk poriën in het beton. Op dat moment treedt bij ons het krachtenspel tussen watercementfactor, verwerkbaarheid, water, cement en hulpstof in werking. Uiteindelijk vond Byldis een juiste balans door de watercementfactor te verlagen en een betere verwerkbaarheid te verkrijgen door middel van hulpstoffen. Voor de juiste homogeniteit qua kleur van de elementen, is een goede kwaliteit van de grondstoffen extra belangrijk. Je wilt geen verschil zien tussen elementen die nu worden geproduceerd en elementen die over een aantal maanden worden gemaakt. Deze kunnen immers vlak naast elkaar in de gevel worden geplaatst. Daarom hebben we gedurende de hele fase van productie de helderheid van het beton nauwlettend gecontroleerd. Hiervoor was met de klant afgesproken dat de helderheid van het betonoppervlak niet onder de waarde 85 mocht liggen. Ter controle hierop werden in het verdere verhardingsproces van de beton op elke stort dag twee referentie monsters gemaakt. Eén van deze monstertegels werd in weer en wind geplaatst en de andere tegel werd droog binnen gehouden. Nadat alle productie elementen vervaardigd waren kon via een overzicht van alle monstertegels de helderheid worden vastgesteld van het monster dat buiten op het overzicht bord die het donkerste oogde. Deze helderheid lag netjes boven de 85 terwijl zijn binnen gebleven “tweelingbroer” ruim aan die verwachting voldeed en we dus ook een terugloop door atmosferische omstandigheden konden vast stellen.

Sierbeton
Met deze elementen moet echter wel extra voorzichtig worden omgesprongen vanwege de witte kleur. We wilden dat de elementen echt wit bleven. Normaliter mogen mensen even aan het beton voelen in de fabriek, maar nu hingen er waarschuwingen met de boodschap: ‘Pas op, sierbeton’.

Bijzondere vormen
De luifelelementen van de entree van het gebouw zijn erg bijzonder gezien de vorm. Deze vorm is namelijk niet standaard en zorgde daardoor gedurende het proces voor meerdere uitdagingen. De architect heeft de hoofdvorm van het luifelelement vanuit het ontwerpmodel in een IFC bestand verstrekt. Byldis Engineering heeft deze geometrie in Tekla geïmporteerd en vervolgens het luifelelement uitgewerkt, zodat het element ook productietechnisch uitvoerbaar is. Door het team is gecommuniceerd middels de 3D modellen. Voor het wapeningsnet is het wapeningsprincipe van de constructeur vertaald naar een compleet wapeningsmodel. Op basis hiervan is voor de productie van de wapening de machine geautomatiseerd aangestuurd. In december 2019 zijn deze drie bijzondere luifel elementen geplaatst bij de entree van HeidelbergCement en is het gebouw af.

5. Facts & figures

 Het project

 kantoorgebouw voor een van de grootste cementbedrijven ter wereld

 Locatie

 Heidelberg, Duitsland

 Omvang project

 49.000 m2 vloeroppervlakte

 Bijdrage Byldis

  •  circa 1.000 gevelelementen met een opmerkelijke vorm
  • montage met meerdere kranen en montageploegen

 Betrokken Byldis expertises

 Byldis Prefab: prefab beton

 Start productie Byldis

 oktober 2018

 Start montage Byldis

 februari 2019

 Oplevering Byldis

 april 2020

 Opdrachtgever

 HeidelbergCement

 Architect(en)

 Albert Speer & Partners Frankfurt am Main

6. Beeldmateriaal

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.
De elementen op het tasveld van Byldis in Veldhoven

7. Meer informatie over HeidelbergCement

In het nieuws

Meer informatie

We are Byldis

spierwitte, kunstzinnige verschijning

beter voor mens en milieu

sterk staaltje vlechttechniek

speciaal transport