RAADhuis Schijndel
Van schatkamer naar schatkamer
Een bijzonder gebouw met een culturele herbestemming. Na een grondige renovatie zijn in het RAADhuis o.a. de Bibliotheek, gemeentelijke kunstcollectie en Toeristisch Informatiepunt gevestigd.
Oplevering: December 2020 Klant: Gemeente Meijerijstad
RAADhuis Schijndel
Van schatkamer naar schatkamer
Een bijzonder gebouw met een culturele herbestemming. Na een grondige renovatie zijn in het RAADhuis o.a. de Bibliotheek, gemeentelijke kunstcollectie en Toeristisch Informatiepunt gevestigd.
Oplevering:
December 2020
Klant:
Gemeente Meijerijstad

1. Het project: Herbestemming Gemeentehuis Schijndel

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is een bijzonder gebouw. Het gebouw kreeg een culturele herbestemming en is tegenwoordig een ontmoetingsplek op de Schijndelse Markt. Het oorspronkelijke ontwerp uit 1959 is van de Amersfoortse architect J.C. van Buijtenen. Na een grondige renovatie zijn in het RAADhuis de Bibliotheek, gemeentelijke kunstcollectie, Toeristisch Informatiepunt (TIP) en het klantcontactcentrum en burgerzaken van de gemeente Meierijstad gevestigd. De verschillende functies zorgen voor verrassende kruisbestuivingen, met kunst als verbindende factor.

Een belangrijke ingreep in het gebouw is de verlaging van de voormalige trouwzaalvloer. Hierdoor ontstaat een split-level-relatie tussen souterrain en de bel-etage. Deze oplossing doet zowel recht aan de bestaande architectuur als het toekomstig gebruik: een open, flexibel gebouw waar kruisbestuiving en menging van functies gestimuleerd wordt. Het interieur-concept luidt: “Dwalen van schatkamer naar schatkamer”. Het verwijst naar de oorspronkelijke kamerstructuur in het gebouw en maakt de inhoud ervan tot het werkelijk belangrijke.

2. De bijdrage van Byldis Facades

Byldis verzorgt circa 280 m² aluminium puien (circa 80 kozijnen) in Reynaers SL 38 Fe serie. Inclusief complex aluminium zetwerk ten behoeve van bloemenkozijen.

3. Uitdagingen & oplossingen

Uitdagend zetwerk ten behoeve van entreepartij en bloemenkozijnen, volledig op de bouw ingemeten en 3D uitgewerkt.

4. Facts & figures

 Het project  Gemeentehuis
 Locatie  Schijndel, Nederland
 Omvang project (m2 of hoogte)  Volledige renovatie van gemeentehuis naar multifunctioneel centrum voor de gemeenschap.
 Bijdrage Byldis
  • 280 m2 aluminium puien (circa 80 kozijnen) in Reynaers SL 38 Fe serie.
  • Complex aluminium zetwerk t.b.v bloemenkozijnen
 Betrokken Byldis expertises  Byldis Facades: aluminium geveltechniek
 Start productie Byldis  April 2020
 Start montage Byldis  Mei 2020
 Verwachte oplevering Byldis  December 2020
 Opdrachtgever  Gemeente Meijerijstad (opdrachtgever voor Hazenberg Bouw)
 Architect(en)  Architectenbureau Ten BrasWestinga

5. Beeldmateriaal

Transformatie van voormalig gemeentehuis naar bibliotheek en kunstencentrum.

Fotograaf: Mike Bink

We are Byldis